Leidse DUWO studentenhuizen voorzien van rookmelders

In samenwerking met DUWO gaan wij de komende periode meer dan 3000 woningen in Leiden voorzien van nieuwe rookmelders.

Een belangrijk onderdeel van de regelgeving voor brandveiligheid is de verplichte aanwezigheid van rookmelders. Deze verplichting geldt vanaf 1 juli 2022. Het gaat om regelgeving voor alle woningen in het hele land. Ook DUWO zorgt ervoor dat alle studentencomplexen vóór die datum voorzien zijn van rookmelders.
ETB Vennik